Historie nábytku

Vynecháme-li starověk a středověk, kdy nábytek nebyl 'řešen' z estetického hlediska, ale zejména dle funkčnosti a vyrobitelnosti, tak jsou pro nás zajímavá níže uvedená období. Zaměříme se především na historii nábytku v českých zemích, nikoli v Evropě či dokonce na celém světě.

Baroko

Od poloviny 17. století do první poloviny 18. století.

Rokoko

Od poloviny až do konce 18. století.

Klasicismus

Od konce 18. století do první poloviny 19. století.

Historismus

Od druhé poloviny 19. století.

Secese

Zhruba v letech 1905 - 1917.

Art deco

Před Druhou světovou válkou.

Kubismus

 

Funkcionalismus

Meziválečné Československo, tedy období První republiky.